تعداد مقالات: 127
26. بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در بهبود کیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: بیمارستان شهید فقیهی شیراز)

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 20-34

غلامرضا رضایی؛ حمیدرضا رضایی؛ فاطمه منوچهری؛ لیلا رضایی


27. بررسی توسعه بخش خصوصی در گردشگری سلامت (بر مبنای مدل کرت لوین)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 15-32

دکتر سیدرضا سید جوادین؛ مریم شفائی؛ حسین شفقت لنبر؛ بهزاد نجفی


31. بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 16-40

دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی؛ مصطفی جهانبانی؛ سمیه ظفرزاده


34. راهبرد شرکت‌های دارویی و ارزش افزوده اقتصادی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 20-36

دکتر محمدحسین ستایش؛ علی‌اصغر دهقانی‌ سعدی؛ محسن صالحی‌نیا؛ زهرا کرمی


37. ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب کوزو: مطالعه موردی بیمارستان‌های دولتی شیراز

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 26-41

غلامرضا رضایی؛ دکتر مصطفی کاظم‌نژاد؛ رامین زراعت‌گری؛ امین بلوری


39. بررسی سطح توسعه گزارشگری مالی زیست‌محیطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 28-46

علی خوزین؛ دکتر قدرت‌الله طالب‌نیا؛ دکتر منصور گرکز؛ دکتر بهمن بنی‌مهد


42. تأثیر تأمین مالی دولت بر حسابداری نسلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 32-56

وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانزاد


44. بررسی نظریه واکنش منطقی در تمکین مالیات اسلامی در سطح مؤدیان حقیقی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-48

وحید بخردی‌نسب؛ فاطمه ژولانژاد


47. ذخیره‌سازی الکترونیکی گامی برای کاهش هزینه‌ها: بررسی استفاده از شیوه تصویربرداری از اسناد در بخش مدارک پزشکی*

دوره 1، شماره‌های 2 و 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 30-44

جواد زارعی؛ سکینه سقاییان نژاد؛ دکتر سیما عجمی؛ سعید سعیدبخش


49. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل محیطی مؤثر بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 33-50

دکتر زهره حاجیها؛ علی سالاروند


50. بررسی میزان تفاوت حسابداری نقدی با تعهدی و تأثیر آن بر منابع و مصارف در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 40-53

دکتر محمدرضا ملکی؛ دکتر کامران حاجی نبی؛ مقداد راحتی؛ رضا نعناکار؛ محمد بهشتی