تعداد مقالات: 127
4. مشکلات اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-14

دکتر امید براتی؛ محمود موسی زاده؛ دکتر محمدرضا امیراسماعیلی؛ محمدصادق مرادی مزرعه نو؛ دکتر محمد خباز شیرازی


7. بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-19

دکتر عبدالمهدی انصاری؛ اکبر رحیمی‌پور؛ معصومه تدریس‌حسنی


9. بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-17

حمیدرضا حاجب؛ علی غیوری‌مقدم؛ محمدجواد غفاری


11. حسابداری سبز: ارائه الگویی برای افشاء زیست‌محیطی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-19

دکتر سحر سپاسی؛ محمد اسمعیلی‌کجانی


14. چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-25

دکتر غریبه اسماعیلی‌کیا؛ دکتر مهناز ملانظری


15. بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از نظام‌های هوشمند برای شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران*

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

سید حسین اشرفی شهری؛ دکتر محمدحسین ودیعی؛ سعید سمائی رهنی


17. بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر کارایی سرمایه‌گذاری و نوآوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-27

وحید تقی زاده خانقاه؛ دکتر مهدی زینالی


18. تحلیل نقش تدوین‌کنندگان بودجه در دانشگاه‌های ایران با استفاده از نظریه نقش‌های بودجه‌ای ویداوسکی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-24

فرزانه جلالی علی آبادی؛ دکتر بیتا مشایخی


19. بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-23

طه احمدزاده؛ دکتر فرشید خیراللهی؛ دکتر فرهاد شاه‌ویسی؛ دکتر علی‌اصغر طاهرآبادی


20. تأثیر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش‌آفرینی شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-31

لیلا اسدی؛ دکتر سید علی واعظ؛ دکتر علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


21. رابطه اختلال شخصیت ضداجتماعی و تمایل به رفتارهای غیراخلاقی در دانشجویان حسابداری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

دکتر موسی بزرگ‌اصل؛ حسین رجب‌دُری؛ امیررضا خانی‌ذلان


22. ارائه الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی زیست‌محیطی با رویکرد فازی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

محسن احمدی؛ دکتر هاشم ولی‌پور؛ دکتر یعقوب زراعت‌کیش