نویسنده = مصطفی اعتمادی جوریابی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-86

دکتر شکراله خواجوی؛ مصطفی اعتمادی جوریابی؛ محمدمسعود اعتمادی جوریابی