کلیدواژه‌ها = منابع
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان تفاوت حسابداری نقدی با تعهدی و تأثیر آن بر منابع و مصارف در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 40-53

دکتر محمدرضا ملکی؛ دکتر کامران حاجی نبی؛ مقداد راحتی؛ رضا نعناکار؛ محمد بهشتی