نمایه نویسندگان

آ

 • آذرخوش، حمید تأثیر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 66-85]

ا

 • ابراهیمی، فهیمه تأثیر اخلاقیات بر تعهد سازمانی و حرفه‌ای حسابداران (مطالعه موردی: دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 87-103]
 • ابراهیم‌پور، مجتبی حسابداری زیست‌محیطی و چالش‌های پیش روی آن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 108-128]
 • اسماعیلی‌کیا، دکتر غریبه چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-25]
 • اسمعیلی‌کجانی، محمد حسابداری سبز: ارائه الگویی برای افشاء زیست‌محیطی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • اعتمادی‌جوریابی، مصطفی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 104-123]
 • امانداد، امید الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-19]

ب

 • بادآور نهندی، دکتر یونس بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم‌زمان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-86]
 • باقری، اعظم ارزیابی عملکرد مالی و رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 86-107]
 • بلوری، امین ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب کوزو: مطالعه موردی بیمارستان‌های دولتی شیراز [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 26-41]

پ

 • پورزمانی، دکتر زهرا مطابقت ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 20-44]

ت

 • تقی‌زاده خانقاه، وحید بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم‌زمان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-86]

ج

 • جامعی، دکتر رضا محاسبه بهای تمام‌شده خدمات مراقبت‌های بهداشتی بیمارستان تأمین اجتماعی شهر اصفهان با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]

ح

 • حاجیها، دکتر زهره اثر کنترل بودجه بر انحرافات و انعطاف‌پذیری بودجه شهرداری‌های کشور (در دوران‌های ثبات و تلاطم بودجه‌ای) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 22-38]
 • حیدرپور، دکتر فرزانه بررسی رابطه بین افشای زیست‌محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مربوط‌بودن ارزش و عملکرد [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 39-59]
 • حسن‌زاده، دکتر محمد بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 81-94]
 • حکمتی، فاطمه بررسی چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 77-96]
 • حمیده‌پور، کیانا بررسی خطای پیش‌بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-56]

خ

 • خدابخشی هفشجانی، نسرین بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 81-94]
 • خسروی زادبند، حمید حسابداری زیست‌محیطی و چالش‌های پیش روی آن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 108-128]
 • خواجوی، دکتر شکراله مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 104-123]

د

ر

 • رجب‌دُری، حسین بررسی اثر رجحان پاسخ‌خواهی اجتماعی بر پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی نوین [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 45-65]
 • رحمانی، محمد تأثیر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 66-85]
 • رضایی، غلامرضا ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب کوزو: مطالعه موردی بیمارستان‌های دولتی شیراز [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 26-41]
 • رضایی یمین، فائزه محاسبه بهای تمام‌شده خدمات مراقبت‌های بهداشتی بیمارستان تأمین اجتماعی شهر اصفهان با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]
 • روستامیمندی، اعظم بررسی اثر رجحان پاسخ‌خواهی اجتماعی بر پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی نوین [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 45-65]

ز

 • زراعت‌گری، رامین ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب کوزو: مطالعه موردی بیمارستان‌های دولتی شیراز [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 26-41]

س

 • سپاسی، دکتر سحر حسابداری سبز: ارائه الگویی برای افشاء زیست‌محیطی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • ستایش، دکتر محمدحسین راهبرد شرکت‌های دارویی و ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 20-36]
 • سلیمانی، سلیمان بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 81-94]

ش

 • شفیع‌زاده، بهاره آلودگی هوا و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 61-76]
 • شمسی، علی اثر کنترل بودجه بر انحرافات و انعطاف‌پذیری بودجه شهرداری‌های کشور (در دوران‌های ثبات و تلاطم بودجه‌ای) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 22-38]
 • شهبازی، ناصر بررسی رابطه بین افشای زیست‌محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مربوط‌بودن ارزش و عملکرد [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 39-59]

ص

 • صالحی، دکتر مهدی بررسی خطای پیش‌بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-56]
 • صالحی، دکتر مهدی الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-19]
 • صالحی‌نیا، محسن راهبرد شرکت‌های دارویی و ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 20-36]

ط

ع

 • عیلامی رودمعجنی، فاطمه حسابداری زیست‌محیطی و چالش‌های پیش روی آن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 108-128]
 • علی‌محمدلو، دکتر مسلم تحلیل پویای عملکرد شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای و شاخص مالم‌کوئیست [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 42-60]

ف

 • فیض‌آبادی، فرشته بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکت‌های دارویی و مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 97-113]
 • فلاحی، دکتر محمدعلی الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-19]

ک

 • کاشانی‌پور، دکتر محمد تأثیر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 66-85]
 • کاظم‌نژاد، دکتر مصطفی ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب کوزو: مطالعه موردی بیمارستان‌های دولتی شیراز [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 26-41]
 • کرمی، زهرا راهبرد شرکت‌های دارویی و ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 20-36]

ل

م

 • محمدی، سحر تحلیل پویای عملکرد شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای و شاخص مالم‌کوئیست [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 42-60]
 • مرویان حسینی، زهرا بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-80]
 • مشایخ، دکتر شهناز آلودگی هوا و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 61-76]
 • معینیان، داود مطابقت ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 20-44]
 • ملانظری، دکتر مهناز چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-25]
 • منصوری، دکتر علی ارزیابی عملکرد مالی و رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 86-107]
 • مهدوی، دکتر غلامحسین تأثیر اخلاقیات بر تعهد سازمانی و حرفه‌ای حسابداران (مطالعه موردی: دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 87-103]
 • موسوی شیری، دکتر محمود بررسی خطای پیش‌بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-56]

ن

 • ناظمی اردکانی، دکتر مهدی بررسی چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 77-96]
 • نقی‌زاده باقی، دکتر عباس بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 81-94]

و

 • وکیلی‌فرد، دکتر حمیدرضا بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکت‌های دارویی و مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 97-113]