دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-129 
2. بررسی سطح توسعه گزارشگری مالی زیست‌محیطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 28-46

علی خوزین؛ دکتر قدرت‌الله طالب‌نیا؛ دکتر منصور گرکز؛ دکتر بهمن بنی‌مهد