نویسنده = دکتر شکراله خواجوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-86

10.30476/jha.2018.39384

دکتر شکراله خواجوی؛ مصطفی اعتمادی جوریابی؛ محمدمسعود اعتمادی جوریابی


2. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 104-123

دکتر شکراله خواجوی؛ مصطفی اعتمادی‌جوریابی