نویسنده = وحید تقی‌زاده خانقاه
تعداد مقالات: 4
1. فعالیت‌های بشردوستانه و نوآوری شرکت‌ها در شرایط نامتقارنی اطلاعات

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-105

10.30476/jha.2019.68220.1233

دکتر وحید تقی‌زاده خانقاه؛ دکتر یونس بادآور نهندی


2. بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر کارایی سرمایه‌گذاری و نوآوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-27

10.30476/jha.2017.39316

وحید تقی زاده خانقاه؛ دکتر مهدی زینالی