نویسنده = دکتر فرزانه یوسفی اصل
قدرت ذی‌نفعان و افشای زیست‌محیطی

دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 25-45

10.30476/jha.2021.64564.1014

دکتر رضوان حجازی؛ صونا علیزاده‌اقدم؛ دکتر فرزانه یوسفی اصل