کلیدواژه‌ها = دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-94

10.30476/jha.2015.17012

دکتر عباس نقی‌زاده باقی؛ سلیمان سلیمانی؛ دکتر محمد حسن‌زاده؛ نسرین خدابخشی هفشجانی


4. ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس حسابداری تعهدی

دوره 1، شماره‌های 2 و 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 45-57

10.30476/jha.2012.16594

ناصر سلمان مهاجر؛ بهزاد نجفی؛ علی جوانی