کلیدواژه‌ها = حسابداری تعهدی
تعداد مقالات: 6
1. نقش اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترل‌های داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-90

10.30476/jha.2017.39319

دکتر سعید علی احمدی؛ سید اصغر رهایی


2. بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-94

10.30476/jha.2015.17012

دکتر عباس نقی‌زاده باقی؛ سلیمان سلیمانی؛ دکتر محمد حسن‌زاده؛ نسرین خدابخشی هفشجانی


6. بررسی میزان تفاوت حسابداری نقدی با تعهدی و تأثیر آن بر منابع و مصارف در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 40-53

10.30476/jha.2013.16913

دکتر محمدرضا ملکی؛ دکتر کامران حاجی نبی؛ مقداد راحتی؛ رضا نعناکار؛ محمد بهشتی