کلیدواژه‌ها = الگوی اوهانلون و استیل
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگویی برای تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-77

10.30476/jha.2020.72766.1244

دکتر مهدی صفری‌گرایلی؛ دکتر یاسر رضائی‌پیته‌نوئی