شاخص‌سازی هزینه‌های محیط زیست در زمینه آلودگی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا (س).

2 کارشناس ارشد حسابداری از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در آلایندگی خاک و روش­های دفع یا ممانعت از آلودگی است تا به کمک آن بتوان شاخص­هایی را به‌منظور محاسبه هزینه­های زیست‌محیطی در این حوزه استخراج کرد؛ به گونه­ای که سرانجام بتوان با ارائه الگویی جامع و فراگیر، هزینه­های زیست‌محیطی خاک را در رابطه با فعالیت‌های شهرداری تهران محاسبه و در قالب گزارش­های مالی به استفاده­کنندگان ارائه کرد.
روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا روش­های ایجاد آلودگی خاک طبقه‌بندی شده و سپس به‌منظور شناسایی شاخص‌های آن، پرسش‌نامه­ای بین تصمیم‌گیرندگان (مدیران شهرداری و شهروندان) و متخصصان امر (حسابداران و متخصصان محیط زیست) توزیع شد تا با تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه­ها و استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 بتوان شاخص­ها را استخراج کرد.
یافته‌ها: مهم‌ترین یافته­ این پژوهش، شناسایی شاخص­های محیط زیستی خاک است تا بر اساس این شاخص­ها بتوان فعالیت‌های محیط زیستی شهرداری تهران را تعیین و طبقه‌بندی کرد.
نتیجه‌گیری: این پژوهش، شاخص­های آلودگی خاک را شناسایی کرده و فعالیت­های محیط زیستی شهرداری تهران را طبقه‌بندی کرد. سپس، شاخص­های محیط زیستی استخراج شده با اقدامات انجام شده به وسیله شهرداری تهران در زمینه خاک با یکدیگر مقایسه و سیاست­ها و راهکارهای مورد نیاز برای شهرداری تهران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicating Environmental Costs in Soil Pollution

نویسندگان [English]

  • R. Hejazi 1
  • M. Taheri 2
  • K. Islami 3
1 Professor of Accounting, Alzahra University.
2 M. A. in Accounting, Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran
3 Ph. D. Student in Accounting, Islamic Azad University, Damavand Branch
چکیده [English]

Introduction: The aim of this research is examining the effective factors in contaminating soil, and the methods of disposal and prevention the soil from pollution; so that it would be possible to extract some indicators for calculating environmental costs in this domain in such a way that finally, by presenting a comprehensive pattern, it would be viable to calculate environmental costs of soil in relation to Tehran Municipality activities, and render it in the form of financial reports to the users.
Method: In this research, first, the methods of making soil polluted has been classified, and then, in order to identify their indicators, a questionnaire was distributed among decision-makers (municipal executives and the citizens) and the specialists (accountants and environmentalists) in order that through analyzing the questionnaires by using SPSS Version 16 Software, it would be possible to extract the indicators.
Result: The most important finding of this research is to identify the environmental indicators of soil with the purpose of determining and classifying the environmental activities of Tehran Municipality based on these indicators.
Conclusion: We have identified the indicators of soil pollution and classified the environmental activities of Tehran Municipality. Then, we have compared the extracted environmental indicators with the measurements performed by Tehran Municipality in the domain of soil, and the necessary policies and solutions for Tehran Municipality have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Pollution
  • Contamination Indicators
  • Environmental Accounting
1      OECD (2001). The DAC Guidelines, Strategies for Sustainable Development, 1st Edition, Paris: OECD Publications.
2      Mesry-pour, M. (2011). “Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators- with an Emphasis on Air”, M. A. Thesis, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University. [In Persian]
3      Shah-veiesy, F. and M. Soleimanian (2007). “Environmental Accounting: Costs and Applications in Decision-Making”, Journal of Accountant, No. 185, pp. 31-40. [In Persian]
4      Gharani, M. (2011). “Investigating the Effects of Environmental Management Accounting System on the Economic Indicators of Sustainable Development”, M. A. Thesis, Islamic Azad University, North Tehran Branch.[In Persian]
5      Lohmann, L. (2009). “Toward a Different Debate in Environmental Accounting: The Cases of Carbon and Cost-Benefit”, Accounting, Organizations and Society. Vol. 3, pp. 532-539.
6      Bartalomeo, M.; Bennet, M.; Bumma, J.; Heydkamp, P.; James, P.; and T. Wolters (2000). “Environmental Management Accounting in Europe: Current Practice and Future Potential”, European Accounting Review, Vol. 1, pp. 31-52.
7      Holm, C. and P. Rikhardsson (2008). “Experienced and Novice Investors: Does Environmental Information Influence Investment Allocation Decisions?”, European Accounting Review, Vol. 17,No. 3, pp. 537-557.
8      Milne, M. J. and D. M. Patten (2002). “Securing Organizational Legitimacy: An Experimental Decision Case Examining the Impact of Environmental Disclosures”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 15, No. 3, pp. 340-372.
9      Sajjadi, S. H. and A. Jalili (2007). “Environmental Accounting”, Journal of Accountant, Vol. 22, No. 186, pp. 19-28. [In Persian]
10  Abbasi, A. and F. Mohammadi (2012). “Investigating the Financial Reporting of Environmental Operation of Polluter Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 33-46. [In Persian]
11  United Nations (1996). Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies, 3rd Edition, New York: United Nations Publications.
12  Dabiri, M. (2003). Environment Pollution: Air-Water-Soil-Sound, 3rd Edition Tehran: Etemad Publications. [In Persian]
13  Choupani, M. H. (2009). Environmental Contaminants and Environmental Protection, 1stEdition, Tehran: Training and Equipment of Human Resource of NIGC (Special and Technical Training) Publications. [In Persian]
14  Erfan-manesh, M. and M. Afyoni (2005). Environment Pollution: Air-Water-Soil, 3rd Edition, Tehran: Arkan Publications. [In Persian]
15  Zokayi, M.; Faghihi, M.; and M. Faridrohaney (2011). “Primary Report of Tehran Environmental Situation SOE (1998-2007)”, Research in Central of Studies and Planning of Tehran City, Available at: httpp://rpc.thran.ir. [In Persian]