درباره نشریه

حسابداری سلامت، مجله‌ای است علمی-پژوهشی که با رسالت توسعه دانش حسابداری در بخش‌ عمومی (به‌ویژه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های عمومی و خصوصی) و شناسایی مسائل حسابداری مرتبط و راه‌حل‌یابی برای آن مبادرت به انتشار مقاله‌ می‌کند.

 

سیاست نشریه در قبال دریافت هزینه از نویسنده (نویسندگان):

این مجله در حال حاضر برای داوری م