درباره نشریه

حسابداری سلامت، مجله‌ای است علمی-پژوهشی که با رسالت توسعه دانش حسابداری در بخش‌ عمومی (به‌ویژه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های عمومی و خصوصی) و شناسایی مسائل حسابداری مرتبط و راه‌حل‌یابی برای آن مبادرت به انتشار مقاله‌ می‌کند.

 

سیاست نشریه در قبال دریافت هزینه از نویسنده (نویسندگان):

این مجله در حال حاضر برای داوری مقاله‌های ارسالی و هم‌چنین آماده‌سازی و چاپ آن که شامل ویراستاری علمی و ادبی، صفحه‌آرایی و انتشار می‌شود مبلغی از نویسنده (نویسندگان) دریافت نمی‌کند و همه هزینه‌ها به وسیله سازمان صاحب امتیاز پرداخت می‌شود.

 

دسترسی به مقاله‌های این تارنما آزاد است.

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفاً به دیگران اجازه فروگذاری و به اشتراک‌گذاشتن اثر را تا زمانی می‌دهد که هیچ‌گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن انجام نشود.

 زبان: دو زبانه- فارسی (کل متن مقاله) و انگلیسی (چکیده و منابع)

متوسط زمان داوری مقاله: 16 هفته

نوع داوری: داوری بسته-داور (داوران) و نویسنده (نویسندگان) نمی‌توانند مشخصات یکدیگر را ببینند.