تماس با ما

نشانی: شیراز، بلوار زند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، طبقه دوم، دفتر مجله حسابداری سلامت.

 کد پستی: 14336- 71348

تلفن: 32122149 (071) و 32122180 (071)

رایانامه: jha@sums.ac.ir  و sums_jha@yahoo.com

وب‌سایت: http://jha.sums.ac.ir


CAPTCHA Image