نویسنده = فاطمه عیلامی رودمعجنی
حسابداری زیست‌محیطی و چالش‌های پیش روی آن در ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 108-128

10.30476/jha.2015.17127

مجتبی ابراهیم‌پور؛ فاطمه عیلامی رودمعجنی؛ حمید خسروی زادبند