نویسنده = نسرین خدابخشی هفشجانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-94

10.30476/jha.2015.17012

دکتر عباس نقی‌زاده باقی؛ سلیمان سلیمانی؛ دکتر محمد حسن‌زاده؛ نسرین خدابخشی هفشجانی