بررسی تأثیر آب و هوا بر متغیرهای مالی بازار سرمایه (صنایع راهبردی و غیرراهبردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.30476/jha.2021.82163.1301

چکیده

مقدمه: وضعیت آب و هوا به ویژه آلودگی هوا یکی از نگرانی‌های اقتصادی و بهداشتی مهم برای انسان‌ها است و با توجه به روند رو به رشد آن، به دغدغه مهم‌ اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کشورها تبدیل شده است. با وجود این‌که پژوهش‌های زیادی آثار آب و هوا و آلودگی هوا بر سلامت و بهداشت انسان‌ها را بررسی کرده‌اند اما در رابطه با تأثیر آب و هوا و آلودگی هوا بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران پژوهش‌های اندکی انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی است. در این پژوهش، داده‌های مربوط به 118 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1396-1392 بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. شرکت‌های مورد مطالعه به دو گروه شرکت‌های فعال در صنایع راهبردی و شرکت‌های فعال در صنایع غیرراهبردی طبقه‌بندی شدند و فرضیه‌های پژوهش برای هر دو گروه آزمون و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شد.
یافته‌ها: آب و هوا بر متغیرهای مالی بازار سرمایه شامل بازده سهام، نوسان بازده سهام، گردش مالی و نقدشوندگی تأثیرگذار است. گفتنی است این تأثیر برای صنایع راهبردی متفاوت از صنایع غیرراهبردی است.
نتیجه‌گیری: در هر دو صنایع راهبردی و غیرراهبردی، شرکت‌ها با افشای بهتر اطلاعات آب و هوا به‌ویژه آلودگی هوا می‌توانند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران مالی و سایر سهامداران اصلی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of climate on capital market financial variables (strategic and non-strategic industries)

نویسندگان [English]

  • M. R. Mehrabanpour (Ph. D.) 1
  • A. Lalbar 2
  • M. Pakbin 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Instructor, Accounting Department, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Master of Accounting, Department of Accounting, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran