کلیدواژه‌ها = هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
تعداد مقالات: 6
6. محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 73-84

10.30476/jha.2012.16588

یونس محمدی؛ الهام باغستانی؛ دکتر محمد امین بهرامی؛ سمانه انتظاریان اردکانی؛ غلامرضا احمدی تهرانی