دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، مهر 1394، صفحه 1-128 
حسابداری زیست‌محیطی و چالش‌های پیش روی آن در ایران

صفحه 108-128

10.30476/jha.2015.17127

مجتبی ابراهیم‌پور؛ فاطمه عیلامی رودمعجنی؛ حمید خسروی زادبند